Język

 | 

Language

Partnerzy

Informacje dotyczące współpracy

Aby zostać Partnerem WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. należy złożyć do 

WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. deklarację przystąpienia do współpracy (w dwóch egzemplarzach)
oraz dołączyć do niej komplet dokumentów rejestrowych firmy.

 


ZOSTAŃ PARTNEREM


Prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS/RHB), nie starszych niż 3 miesiące.

 

W przypadku, gdy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy wypisuz KRS/RHB) jest starsze niż 3 miesiące, ale od czasu jego wydania nie nastąpiły żadne zmiany prosimy o potwierdzenie tego faktu dopiskiem "potwierdzamy, że do dnia ........................... nie zaszły żadne zmiany w danych rejestrowych naszej firmy", podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wymagamy dołączenia kopii decyzji nadania numeru
NIP i REGON.  


Produkty
Filtry

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji